Logo

Položky menu Hlavní

V menu Hlavní jsou všeobecné funkce, týkající se databáze (tisk, export, import...).

Vytvořit zálohu databáze

Program vytvoří zálohu aktuálně používané databáze.
Adresář určený ukládání záloh lze nastavit v nastaveních programu: Nastavení > Adresáře.
Každá záloha má přitom svůj jedinečný název sestavený z data a času vytvoření. Tím je zabráněno vzájemnému přepisování.
Obnovit databázi ze zálohy můžete pomocí Správy záloh.

Správa záloh

Otevře dialog správy záloh. V něm můžete obnovit databázi z vybrané zálohy, smazat vybranou zálohu, smazat všechny zálohy, přejít do adresáře se zálohami.
Více informací...

Provést údržbu databáze

Program vymaže z databáze všechna data, která nepatří k žádnému z existujících vozidel.
Takováto data mohla vzniknout v dřívějších verzích programu.


Pouze v lokálním provozu se současně provede také uklizení a reorganizace celé databáze. Díky tomu se může zmenšit její velikost a zrychlit práce s programem.
Pro provedení úklidu a reorganizace databáze v síťovém provozu je potřeba, aby správce serveru provedl zálohu a obnovení databáze nástrojem GBAK. Více informací vám poskytne autor programu Moto assistant.
Před provedením údržby je vždy automaticky vytvořena záloha stávající databáze.

Smazat aktuální databázi

Smaže aktuálně používanou databázi. Mějte, prosím, na paměti, že v tomto případě program NEVYTVÁŘÍ zálohu databáze.
Po smazání databáze dojde k restartu programu, kde se zobrazí nabídka možných akcí (vytvoření/načtení databáze...).

Export

V tomto menu lze zvolit formát souboru, do kterého se vyexportuje aktuální obsah tabulky se záznamy o čerpání PHM.
Exportovat lze do těchto formátů: Excel, CSV, TXT.

Import

V tomto menu lze zvolit soubor, ze kterého se naimportují data o čerpáních PHM do aktuální databáze.
Importovat lze z těchto formátů: CSV.


Více informací...
Před importem je vždy automaticky vytvořena záloha stávající databáze.

Tisk

Tato funkce vytiskne aktuální obsah tabulky se záznamy o čerpání PHM.

Konec

Ukončí program.
Optimalizováno pro všechny běžné prohlížeče:
Mozillu Firefox, Operu, Internet Explorer,
pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší.

V případě výskytu problémů na těchto stránkách kontaktujte autora.
© Jan Čapek 2008-2009

Validace XHTML :: Validace CSS