Logo

Položky menu Nástroje

V menu Nástroje naleznete užitečné nástroje, které nějak využívají databázi a data v ní nebo ovlivňují chod programu (nastavení programu, statistiky, údžby, výdaje, jízdy...).

Nastavení

Otevře dialog s nastaveními programu.

Správa vozidel

Otevře správu vozidel. Zde můžete přidávat, upravovat a mazat vozidla nebo údaje o nich.
Pro každé vozidlo se zapisují související záznamy (čerpání PHM, výdaje, údržby, jízdy...) zvlášť. Pro každé z těchto vozidel se pak také zvlášť vytvářejí statistiky.
Aktuální vozidlo, se kterým pracujete, volíte v hlavním okně v rozbalovacím menu.
Jediným povinným údajem je registrační značka vozidla (SPZ).
Pro plnou funkčnost programu je však dobré vyplnit také velikost nádrže a cenu vozidla.
Aktuální vozidlo můžete změnit také v nastaveních programu: Nastavení > Vozidla.
K vozidlu můžete připojit až 3 libovolné dokumenty (obrázek, archiv...). Můžete tak připojit např. fotografii vozidla.

Statistiky

Otevře dialog se zobrazením statistik a grafů. Můžete si zvolit časový úsek, typ grafu a další kritéria.
Více informací...

Filtr

Slouží k filtrování záznamů čerpání PHM podle zvolených kritérií.

Finance > Výdaje

Otevře dialog správy výdajů. V něm lze výdaje nejen spravovat, ale také filtrovat.
Proč zadávat výdaje?

Finance > Příjmy

Otevře dialog správy příjmů. V něm lze příjmy nejen spravovat, ale také filtrovat.
Proč zadávat příjmy?

Finance > Hromadný přepočet do jiné měny

Využijete v případě, že potřebujete přepočítat veškeré údaje využívající měnu (výdaje, příjmy, záznamy tankování...).
Funkce přepočítá všechny zmíněné hodnoty dle Vámi zadaného kurzu.

Finance > Kategorie výdajů/příjmů

Umožňuje spravovat kategorie výdajů a příjmů.

Kancelář > Řidiči

Dovoluje spravovat údaje o řidičích. Tyto údaje lze využít u:
  • záznamů tankování (kdo tankoval)
  • knihy jízd (kdo s vozidlem jel)

Ze zadaných údajů je možné vytvářet statistiky (např. kdo s vozidlem jezdí nejčastěji...).

Kancelář > Kontakty

Slouží ke správě kontaktů. Tyto údaje lze využít u:
  • knihy jízd (za kým (např. jakým zákazníkem) se jelo)

Kancelář > Firmy

Správa firem. Údaje se využívají v kontaktech (kdo kde pracuje).

Kancelář > Kategorie firem/pracovní pozice

Doplňkové údaje sloužící k upřesnění (zařazení) firem a kontaktů do patřičných kategorií.

Vozidlo > Údržba vozidla

Otevře dialog správy údržby vozidla. V něm lze přidávat následující záznamy: údržba, prohlídka, oprava, položka lékárničky).
Na blížící se termín vypršení události vás program může upozornit automaticky.
Více informací...

Vozidlo > Kniha jízd

Otevře dialog knihy jízd. U jízd můžete zadávat jednak základní údaje jako např. destinace (odkud-přes-kam) a navíc také údaje o řidiči a zákazníkovi (kdo s vozidlem jel a za kým).
Knihu jízd lze filtrovat, tisknout a exportovat.
Víte, že si můžete nechat zobrazit všechny jízdy k určitému záznamu čerpání PHM?
Klikněte pravým tl. myši na požadovaný záznam a z kontextového menu vyberte možnost "Zobrazit jízdy vztahující se ke zvolenému záznamu".

Vozidlo > Poznámky k vozidlu

Do poznámek si lze poznamenat ostatní, jinam nepatřící poznámky, jako např. výměna žárovek. V poznámkách lze vyhledávat.

Vozidlo > Výměna pneumatik

Slouží k záznamu výměny pneumatik. Zapisují se datum, stav tachometru, typ pneumatik (zimní/letní/univerzální) a poznámka.
Kromě vedení údajů o výměnách vždy uvidíte ve statistikách vozidla celkovou ujetou vzdálenost a počet výměn, vše vztahující se vždy k danému typu pneu.

Ostatní > Čerpací stanice

Správa čerpacích stanic. Ty se využívají v záznamech tankování a ve statistikách.

Ostatní > Věrnostní body za čerpání PHM

Používejte v případě, že chcete mít přehled o vašem aktuálním počtu věrnostních bodů za využívání různých služeb (např. SMART body u čerp. stanic Shell).
Body můžete přidávat, mazat, upravovat.
Věrnostní body se nevztahují k vozidlu!
Věrnostní body můžete přidávat také přímo při přidávání záznamu čerpání pohonných hmot nebo při přidávání výdaje.

Ostatní > Skupiny ŘO (řidičských oprávnění)

Správa skupin řidičských oprávnění. Ty se využívají v záznamech řidičů (co kdo může řídit). Viz. výše.

Kontroly

V tomto menu naleznete veškeré pomocné kontrolní funkce.


Blížící se prohlídky, údržby, expirace...: Program zobrazí veškeré údržby/prohlídky/součásti lékárničky, u kterých se blíží termín expirace/provedení.
Víte, že vás program může upozornit na blížící se termíny těchto událostí automaticky?
Nastavení > Vozidla > Údržba zaškrtnout volbu "Upozornit při startu programu".
Tady lze nastavit také horizont upozornění (s jakým předstihem vás program upozorní).
Kontrola čerpaných litrů oproti nádrži: Zobrazí jen ty záznamy, u kterých je čerpané mnnožství větší než nádrž.
Kontrolu těchto chybných tankování lze zapnout/vypnout v nastaveních: Nastavení > Obecné.

Převzetí/vyhledávání databáze

Slouží k načtení databáze z jiného adresáře. Soubor databáze můžete buď zvolit ručně nebo nechat vyhledat všechny databáze/zálohy v určeném adresáři. Vyhledané soubory lze kromě načtení také smazat.
Před načtením jiné databáze je vždy automaticky vytvořena záloha stávající databáze.
Optimalizováno pro všechny běžné prohlížeče:
Mozillu Firefox, Operu, Internet Explorer,
pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší.

V případě výskytu problémů na těchto stránkách kontaktujte autora.
© Jan Čapek 2008-2009

Validace XHTML :: Validace CSS