Logo

Položky menu Úpravy

V menu Úpravy naleznete funkce, týkající se úpravy údajů (přidat, upravit, smazat...).

Přidat záznam

Touto funkcí přidáte nový záznam čerpání pohonných hmot.
Více informací...

Upravit záznam

Pomocí této funkce upravíte aktuálně označený záznam čerpání pohonných hmot.
Stejného výsledku lze dosáhnout dvojitým kliknutím myši na konkrétní položku v tabulce.
V případě, že označíte více záznamů najednou, můžete u nich hromadně upravit některé údaje, jako:
  • zda bylo dočerpáno do plné nádrže/dojeto do rezervy
  • typ PHM
  • způsob platby
  • čerpací stanici
  • poznámku
Více informací...

Smazat záznam

Pomocí této funkce odstraníte aktuálně označený záznam.
To, zda se vás program před smazáním dotáže, zda chcete položku skutečně odstranit, lze ovlivnit v nastaveních programu: Nastavení > Obecné.

Přidat výdaj

Pomocí této funkce lze přidat záznam o jakémkoliv výdaji. Každý výdaj spadá do některé z kategorií, přičemž kategorie můžete libovolně přidávat, upravovat a mazat. Výdaje je možné dále třídit, filtrovat, exportovat, tisknout...
Víte, že záznam výdaje lze propojit se záznamem o opravě (údržby)? Změny v jednom z těchto propojených záznamů se projeví u obou záznamů.
Více informací naleznete v tématu Údržba.

Přidat příjem

Pomocí této funkce lze přidat záznam o jakémkoliv příjmu. Každý příjem spadá do některé z kategorií, přičemž kategorie můžete libovolně přidávat, upravovat a mazat. Příjmy je možné dále třídit, filtrovat, exportovat, tisknout...


Z příjmů a výdajů se vypočítávají zůstatky a vytvářejí se pro ně grafy. Viz. statistiky a grafy.


Přidat jízdu

Pomocí této funkce lze přidat záznam o jízdě (výletu). Tyto záznamy slouží pro lepší uživatelský přehled. Lze v nich vyhledávat.
Víte, že si můžete nechat zobrazit všechny jízdy k určitému záznamu čerpání PHM?
Klikněte pravým tl. myši na požadovaný záznam a z kontextového menu vyberte možnost "Zobrazit jízdy vztahující se ke zvolenému záznamu".
Optimalizováno pro všechny běžné prohlížeče:
Mozillu Firefox, Operu, Internet Explorer,
pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší.

V případě výskytu problémů na těchto stránkách kontaktujte autora.
© Jan Čapek 2008-2009

Validace XHTML :: Validace CSS