Logo

Nastavení programu

Obecné

Pamatovat šířky sloupců

Při zaškrtnutí si hlavní tabulka (se záznamy čerpání PHM) pamatuje šířky jednotlivých sloupců.
V opačném případě se šířky sloupců přizpůsobjí velikosti okna.

Odlišit položky s prům. spotřebou do...

Tímto nastavením lze vizuálně odlišit záznamy podle průměrné spotřeby - záznamy splňující nastavenou průměrnou spotřebu budou označeny zeleně, záznamy s vyšší spotřebou budou červené.
Tolerance: Tolerancí se myslí, zda budou vyhovovat také záznamy s průměrnou spotřebou nepatrně vyšší, konkrétně o 0,09.


Příklad: Pokud nastavíte odlišení položek se spotřebou do 8,5 l/100 km, budou položky se spotřebou 8,51 l/100 km a vyšší označeny červeně. Při aktivované toleranci budou zelené položky až do spotřeby 8,59 l/100 km.

Zobrazovat mřížku

Ovlivňuje, zda se bude v tabulkách zobrazovat mřížka oddělující jednotlivé záznamy. Ovlivní všechny tabulky.

Barevně odlišovat řádky

Ovlivní, zda se v tabulkách barevně odliší řádky - tzn., že každý druhý řádek bude zvýrazněn nastavenou barvou. Pravým tlačítkem myši lze nastavit standardní barvu.
Má vliv na všechny tabulky.

Potvrzovat smazání záznamu

Ovlivňuje, zda při mazání jakéhokoliv záznamu bude program vyžadovat potvrzení. Doporučuji nevypínat ;-)

Velikost písma

Ovlivní velikost písma ve všech tabulkách.


Při spuštění vytvořit zálohu databáze

Zvolte, pokud si přejete, aby program při každém spuštění vytvořil zálohu aktuálně používané databáze.
Volbou Maximální počet záloh lze ovlivnit maximální přípustný počet záloh. Při překročení tohoto počtu bude smazána nejstarší záloha.


Kontrolovat chybná tankování

Při zaškrtnutí vám program nedovolí zadat údaj o čerpání, kde bude počet litrů vyšší, než objem nádrže.
V opačném případě budete pouze upozorněni.

Zjišťovat aktualizace při spuštění programu

Zvolte, zda chcete, aby vás Moto assistant při spuštění upozornil na možnost stáhnout novější verzi programu.

Čerpání PHM

Standardní hodnoty

Na tomto místě lze přednastavit údaje pro přidávání záznamu čerpání pohonných hmot.

Poslední texty použité v poznámce

Na tomto místě lze smazat některé z posledních textů použitých v poznámce při zadávání záznamu čerpání PHM.
Při kliknutí na tlačítko se stisknutou klávesou Shift lze smazat všechny poslední použité texty.

Věrnostní body

Tímto nastavením lze určit, zda má být při každém přidávání záznamu čerpání PHM vypočítán počet věrnostních bodů, dle zadaných podmínek (typ paliva, den, počet čerpaných litrů).
Podporovány jsou zatím pouze věrnostní body SMART (Shell).
Více informací...

Vozidla

Aktuálně zvolené vozidlo

Toto nastavení určuje, které vozidlo se aktuálně používá - pro které se přidávají záznamy, zobrazují statistiky.... Vozidlo lze vybrat i přímo v hlavním okně programu.
Zde můžete také nastavit, zda se má při spuštění programu nastavit posledně použité vozidlo.

Upozornit na blížící se události...

V případě, že spustíte kontrolu, zda se neblíží termín údržby/prohlídy, nebo expirace položky v lékarničce (Nástroje > Kontroly > Blížící se údržby...), tímto nastavením ovlivníte, s jakým předstihem budete upozorněni.
Lze také nastavit, zda má na tuto skutečnost program upozornit při spuštění.

Lokalizace

Nastavení týkající se lokalizace (místního a uživatelského nastavení) jakými jsou:
  • jednotka měny
  • jazyk programu
  • počet desetinných míst položky Cena za litr
  • kategorie výdajů
  • kategorie příjmů
  • správa čerpacích stanic
  • správa věrnostních bodů

Adresáře

Nastavení adresářů nutných pro práci programu (adresář s databází, adresář pro export, adresář se zálohami databáze).

Připojení

Nastavení týkající se připojení k internetu. Důležité pro správnou funkci ověřování a stahování aktualizací a nastavení pro síťový provoz programu (databáze je uložena na jednom počítači-serveru a ostatní počítače v síti pracují s touto databází).

Vzdálená databáze (síťový provoz)

Pro úspěšný siťový provoz je potřeba mít na serveru (počítači s databází) nainstalovaný databázový stroj Firebird. Instalaci naleznete na stránce http://www.jcapek.cz/motoassistant/cz/index.php?co=stahnout-ma.


Po instalaci Firebirdu umístěte někam na server soubor databáze (moto_assistant.fdb) a tuto cestu zadejte do nastavení aplikace.


Dejme tomu, že server se jmenuje PC1 a na něm je databáze v adresáři "c:\Moto assistant". Tvary zadávání jsou následující:


\\pc1\c:\Moto assistant\moto_assistant.fdb


nebo


pc1:c:\Moto assistant\moto_assistant.fdb


Jméno a heslo je standardně "sysdba" a "masterkey", ale je dobré ho co nejdříve změnit např. pomocí programu GSEC (součástí instalace Firebird). Program GSEC se ovládá pomocí příkazové řádky:


gsec -user <UZIVATEL> -password <HESLO> -database <POCITAC>:"<CESTA K SECURITY DATABAZI>" -modify <UZIVATEL> -pw <NOVEHESLO>


takže např.:


gsec -user sysdba -password masterkey -database pc1:"c:\program files\firebird\firebird_2_1\security2.fdb" -modify sysdba -pw NoveHeslo.


(lze změnit z jakéhokoliv počítače připojeného k serveru, akorát je potřeba mít na tomto počítači program GSEC a knihovnu fbclient.dll (vše součástí instalace Firebird))


Při jakýchkoliv dotazech nebo problémech se nebojte kontaktovat autora :)
Optimalizováno pro všechny běžné prohlížeče:
Mozillu Firefox, Operu, Internet Explorer,
pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší.

V případě výskytu problémů na těchto stránkách kontaktujte autora.
© Jan Čapek 2008-2009

Validace XHTML :: Validace CSS