Logo
https://cz.jooble.org/ | http://motorpower.cz/

Historie verzí programu

1.5.6 06.10.2017
 • Statistiky: Oprava chyby při špatně zadané výrobcem udané spotřebě
1.5.5 05.10.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb neukončování programu
 • Tankování: Oprava funkce kontroly podezřelých tankování
1.5.3 26.09.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.5.2 14.06.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb
 • Všeobecně: Přidána možnost zaslat výpis při chybě v programu.
1.5.1 20.04.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb
 • Všeobecně: Přidán "flash" mód (program lze provozovat na flash disku - v tomto módu nelze program aktualizovat).
  Více info v nápovědě.
1.5.0 04.04.2017
 • Všeobecně: Přidána správa paliv
 • Tankování: Přidána funkce kontroly podezřelých tankování
  (odchylky spotřeb tankování oproti hromadné průměrné spotřebě (výši lze definovat v procentech))
 • Všeobecně: Upraven výpis celkové spotřeby
 • Tankování: Aktualizován výpočet věrnostních bodů Shell
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.4.7 27.03.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.4.6 24.02.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.4.5 20.02.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb při aktualizaci
1.4.4 16.02.2017
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.4.3 20.12.2016
 • Všeobecně: Opravena chyba operačního systému s chybným oddělovačem data
 • Výdaje a příjmy: Opraveno chybné zobrazení při zvětšeném systémovém písmu
1.4.2 13.12.2016
 • Výdaje: Opravena chyba při úpravě výdaje (nenalezeno pole Dokument)
1.4.0 28.07.2016
 • Výdaje: K výdaji lze připojit dokument
 • Všeobecně: Přidán přepočet do UK a US soustavy (míle, galony, MPG)
 • Tankování: Přidány druhy paliv
 • Kniha jízd: Při tisku stromu jsou vypsány služební a soukromé kilometry
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.3.7 28.04.2011
 • Dokumenty jízd: Přidána evidence dokumentů o jízdách
 • Tankování: Přidána paliva OMV Alpine Diesel a OMV Premium Diesel
 • Kniha jízd: Drobné úpravy pro jednodušší zadávání údajů
 • Všeobecně: V seznamech vozidel lze zobrazit SPZ
 • Všeobecně: Opravy chyb
1.3.6 26.08.2010
 • Tankování: Při nastaveném větším písmu v systému se dialog nezobrazil správně
1.3.5 20.08.2010
 • Kniha jízd: Stromové zobrazení lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce (Moto assistant Plus)
 • Výdaje/příjmy: Stromové zobrazení lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce (Moto assistant Plus)
 • Výdaje: možnost zadávat opakované výdaje (lze je ve zobrazení také odlišit)
 • Výpis tanování: upraven výpočet ujeté vzdálenosti
 • Vozidlo: objem nádrže může být větší než 999
1.3.0 beta 20.02.2010
 • Kniha jízd: přidáno stromové zobrazení (pouze Moto assistant Plus)
 • Kniha jízd: vylepšeno ověřování zadávaných udajů
 • Kniha jízd: přidáno generování opakovaných jízd
 • Kniha jízd: při přidávání/úpravě jízdy lze zobrazit stav paliva v nádrži a dojezd
 • Výdaje/příjmy: přidáno stromové zobrazení (pouze Moto assistant Plus)
 • Výdaje/příjmy: údaje lze importovat
 • Jiné: přidána možnost výměny tachometru
 • Kancelář: lze importovat (a zpětně zapsat) kontakty z Outlooku (pouze Moto assistant Plus)
 • Všeobecně: spousta oprav
1.2.80 19.10.2009
 • Všeobecně: vylepšen vzhled základních dialogů
 • Výpis tankování: opravena chyba hromadné editace
 • Kniha jízd: přibyla možnost hromadné editace záznamů
 • Kniha jízd: vylepšeno ověřování zadávaných udajů
 • Všeobecně: několik dalších oprav
1.2.71 3.10.2009
 • Kniha jízd: opravena chyba při filtrování podle data
1.2.70 30.9.2009
 • Kniha jízd: v knize jízd lze zobrazit jízdy pro všechna vozidla v databázi
 • Kniha jízd: opravena chyba ověřování zadávaných údajů
 • Výpis tankování: přibyla možnost nechat zobrazit jméno řidiče, který tankoval
 • Správa vozidel: opravena chyba vyskytující se v případě, že nebylo zvoleno žádné vozidlo
 • Statistiky: přibyla stručná zpráva o vozidle
 • Statistiky: přibyla historie řidičů (kdo kdy s vozidlem tankoval/jel)
 • Statistiky: v hromadných statistikách se navíc vypisují příjmy a výdaje za všechna vozidla
1.2.65 16.9.2009
 • Kniha jízd: kniha jízd je zobrazena v samostatném okně; program si při spuštění pamatuje nastavení dialogu (šířka, výška, zda byl zobrazen...)
 • Kniha jízd: v knize jízd lze zobrazit jízdy pro jiné vozidlo, nezávisle na hlavním nastaveném vozidle
 • Import CSV: opravena chyba při výskytu prázdných údajů
 • Správa vozidel: lze zadat jakýkoliv objem motoru vozidla
 • Správa vozidel: přidáno tlačítko pro vyčištění zadávacích políček
 • Výpis tankování: program si pamatuje nastavené třídění (podle čeho byl seznam seřazen)
 • Údržba vozidel: při importu šablony může mít vozidlo nulový tachometr
1.2.60 6.8.2009
 • Spotřeba: v tabulce tankování lze skrýt spotřeby u neurčitých tankování (neurčité množství paliva)
 • Údržba databáze: opravena chyba při provádění údržby databáze
 • MA agent: opraveno několik chyb
 • Dokumenty: přidán dokument se všemi SPZ policejních Passatů
1.2.59 22.7.2009
 • Spotřeba: úpravy ve výpočtu spotřeby
 • Statistiky: u navolených prohlídek (STK/emise) se zobrazuje kromě stavu nově také počet zbývajících dní
 • Statistiky/Grafy: statistiky a graf spotřeby vozidla lze zobrazit jen pro určitý druh paliva
 • Kniha jízd: trasu jízdy lze vyhledat na internetu
 • Výpočet nákladů na cestu: trasu cesty lze vyhledat na internetu
 • Výpočet nákladů na cestu: program umí vypočítat vzdálenost
 • Nápověda: opravena chyba nápovědy v dialogu tankování
1.2.45 12.6.2009
 • nápověda k programu byla přesunuta na web
 • přibyla možnost zobrazit novinky přímo v programu
 • v knize jízd přibyla kategorie (soukromě/firemně)
 • k údajům o vozidle lze zapsat VIN a spotřebu udávanou výrobcem
 • k údajům o vozidle lze připojit až 3 soubory (fotografii, archiv...)
 • k záznamu o tankování lze připojit až 3 soubory (fotografii, archiv...)
 • vylepšena údržba databáze (pouze v lokálním provozu)
 • ve statistikách se zobrazují nově údaje o vozidle (VIN, objem motoru, palivo...)
 • při importu šablony údržby se bere jako datum koupě vozidla aktuální datum (dříve se použilo datum 1.1.)
 • opravena chyba převodu databáze
 • opravena chyba: při importu CSV texty s odřádkováním způsobovaly chybu
 • spousta oprav a vylepšení
1.2.10 19.5.2009
 • knihu jízd lze filtrovat, tisknout a exportovat
 • ve statistikách přibyly nové grafy
 • ve statistikách lze měnit typ grafu
 • graf lze nově uložit také ve formátu JPG
 • při tisku lze nastavit typ fontu a jeho velikost
 • při síťovém provozu již lze zálohovat databázi
 • extra program stahuje své aktualizace
 • drobné opravy a vylepšení

Extra funkce (pro uživatele, kteří podpořili vývoj programu):
 • do statistik přidány grafy porovnání vozidel
 • do statistik přidány grafy porovnání řidičů
1.2.3 5.5.2009
 • opravena chyba převodu databáze
1.2.1 4.5.2009
 • opravena chyba znemožňující vytvoření nové databáze
1.2.0 4.5.2009
 • přibyla správa řidičů/kontaktů/firem
 • s programem lze pracovat i po síti
 • přibyla možnost zapisovat výměny pneu (zimní/letní) -> pro výpočet ujetých km na jednotlivých pneu
 • lze měnit kódování (charset) pro připojení k databázi
 • ve statistikách vozidla lze zobrazit zvolené prohlídky spolu s termíny (STK, emise…)
 • přibyly hromadné statistiky - statistiky pro všechna vozidla
 • upravena kniha jízd – přibylo datum příjezdu, údaj o řidiči, údaj o místu (odkud/kam) a další...
 • spousta drobných změn a oprav...
1.1.24 23.3.2009
 • ve výdajích/příjmech lze zobrazit sloupeček s kategorií (typem) [přání uživatele]
 • opraveny chyby filtrování výdajů/příjmů
 • opraveny chyby aktualizací
1.1.22 19.3.2009
 • při vytváření nové databáze lze zvolit jazyk programu a databáze
 • program se ptá na jazyk v případě, že není žádný nastaven
 • databázi lze smazat
 • úpravy ve výpočtu spotřeby
 • drobné opravy v překladech
 • drobné opravy chyb
1.1.20 16.3.2009
 • program je vícejazyčně
 • při importu dat z CSV nyní stačí znát pouze dva z následujících údajů: cena/cena za litr/počet litrů; třetí údaj se dopočítá
 • v tabulce záznamů o čerpání lze vypnout zobrazení sloupce „Poznámka“ (má vliv na tisk/export)
 • přibyla možnost dělit spotřebu podle typu: město/mimo město/dálnice...
 • opravy chyb
1.1.15 12.2.2009
 • aktualizace předělány do vlákna (program „nemrzne“)
 • vyhledávání databází/záloh/nastavení předělána do vlákna
 • opravena chyba při vytváření ikonek se spotřebou
 • přidána nastavení jednotek objemu a vzdálenosti
 • oprava mazání vozidla ve správě vozidel
 • opraveno zobrazení souhrnných údajů při tisku
 • opravy v zadávání jízd
 • přidána funkce „údržba databáze“
 • upraveny dialogy tisku a náhledu
 • další drobné opravy
1.1.5 28.1.2009
 • přidány extra funkce pro uživatele, kteří finančně podpořili program
 • při importu šablony údržby lze zvolit počáteční datum od něhož se záznamy počítají
 • záznamy údržby lze tisknout
 • v záznamech údržby lze vyhledávat
 • do filtru záznamů čerpání PHM přibylo kritérium „čerpací stanice“
 • horizont (předstih) upozornění na blížící se údržbu jde zadat ručně (šel jen šipkami)
 • oprava: při tisku se nevytvářely nové stránky
1.1.0 20.1.2009
 • přibyl Moto assistant agent
 • přidána hromadná úprava položek
 • upraven přepočet celkové průměrné spotřeby
 • příjmy a výdaje jsou kompletně odděleny
 • příjmy lze dělit do kategorií (stejně jako výdaje)
 • do statistik a grafů přibyly příjmy a zůstatky
 • přibyly šablony údržby
 • opravena chyba při importu CSV
 • pokud při spuštění neexistuje databáze, program se zeptá, jak pokračovat
 • přibyla správa věrnostních bodů (např. SMART body u ČS Shell)
 • u záznamu čerpání přibyla možnost zvolit čerpací stanici
 • přibyla správa čerpacích stanic
 • ve standardních hodnotách čerpání PHM lze nastavit čerpací stanici
 • při tankování lze zohledňovat věrnostní body (program je sám vypočítá)
 • opravena chyba: při hromadném přepočtu se nepřepočetla cena vozidla
 • přibylo nastavení pro počet zobrazovaných desetinných míst u položky „cena za litr“
 • přibyl samostatný program „MA agent“ (umí hlídat údržby a aktualizace)
 • ve většině dialogů fungují základní klávesové zkratky (pro přidávání, mazání, úpravu...)
 • opravena chyba: nezobrazovala se nápověda
 • v tabulce údržby lze (již také) řadit položky kliknutím na záhlaví sloupce
 • velká spousta dalších oprav a vylepšení
1.0.20 28.12.2008
 • opravena chyba ohledně příjmů
 • opravena chyba ohledně zadávání jízd
 • opravena chyba ve správě vozidel
 • přidáno zobrazení příjmů a celkového stavu (výdajů a příjmů)
1.0.15 26.12.2008
 • přidána funkce pro hromadný přepočet měny (pro slovenské uživatele)
 • přidána možnost smazat vyhledanou databázi nebo soubor nastavení
 • vyhledávání databází/záloh probíhá i ve skrytých adresářích
 • přidán dokument o první pomoci při nehodě
 • opraveno pár chyb
1.0.11 19.12.2008
 • opraveny chyby ohledně aktualizací
1.0.10 18.12.2008
 • přibyly další grafy výdajů
 • přibyla funkce pro zasíláni novinek emailem
 • aktualizována nápověda
 • přidány samostatné dokumenty týkající se novely zákona č. 274/2008 o nehodách (platné od r. 2009)
 • drobné opravy a vylepšení
1.0.2 12.12.2008
 • opraveny chyby ohledně aktualizací
1.0.1 12.12.2008
 • opravena chyba při nevyplnění poznámky v záznamu čerpání PHM
1.0.0  9.12.2008
 • přidáná možnost vyhledat databáze/zálohy databází/soubory s nastavením a převzít je
 • přidáno ověřování aktualizací při startu programu
 • program si pamatuje posledně použité texty zadané při čerpání PHM
 • přidána možnost filtrovat výdaje
 • přidána možnost filtrovat záznamy čerpání PHM
 • označení měny lze načítat ze systému
 • program bere v potaz lokální nastavení (formát zápisu čísel, data...)
 • přidán import dat z CSV souboru
 • přibyl graf „Výdaje za měsíc“
 • u oprav propojených s výdajem se zobrazuje cena
 • opravy v jízdách
 • spousta dalších oprav a drobných vylepšení
0.9.75 14.11.2008
 • přidána možnost při čerpání PHM zadat údaje v cizí měně (+kurz pro přepočet)
 • vylepšení v údržbách/prohlídkách (přepočet stavu tachometru/data při zadání starého údaje)
 • oprava zobrazení některých dialogů
 • úpravy ohledně aktualizací
0.9.72 11.11.2008
 • opraveny chyby ohledně kontroly chybných tankování
0.9.70 10.11.2008
 • upravena databáze, přidán typ PHM a způsob platby (přidán průvodce převodem)
 • upraveno přepočítávání průměrné spotřeby
 • přidána možnost zapnutí/vypnutí kontroly chybných tankování (načerpaných litrů vzhledem k objemu nádrže)
 • přidána možnost jednorázové kontroly chybných tankování (načerpaných litrů vzhledem k objemu nádrže)
 • přidána možnost přednastavení standardních hodnot pro přidávání záznamu o tankování
 • přidána možnost změny adresářů s daty programu (databáze, zálohy, export)
 • přidán export výdajů
 • přidána možnost úpravy kategorií výdajů
 • drobné úpravy ohledně grafů
 • drobné úpravy ohledně statistik
 • drobné úpravy ohledně tisku
 • další drobné změny a opravy chyb
0.9.41 24.4.2008
 • opraveno pár chyb
0.9.39 duben, 2008
 • první beta verze
V případě výskytu problémů na těchto stránkách kontaktujte autora. | © Jan Čapek 2008-2017